Kedves Diáktársak!

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre 2002 óta működik törvényesen bejegyzett közhasznú egyesületként. Tagjainak száma folyamatosan emelkedik (2013-ban 11 fővel gyarapodott), jelenleg 392 fő. Kegyelettel emlékezünk az elmúlt esztendőben elhunyt tagtársakra, Tímár Pálné Szabó Gabriellára, dr. Nagy Gáborra, dr. Gyergyói Jánosra, és az idén nyáron elhunyt dr. Korsós Bálintra, a Dóczy Gimnázium igazgatójára. Mindannyian a Kollégium Gimnáziumának egykori diákjai voltak, és szorosan kötődtek egykori iskolájukhoz és egyesületükhöz. Távozásuk érzékeny veszteség számunkra.

A Baráti Kör a tagok által befizetett tagdíjakból és adományokból gazdálkodik. A tagdíj összege az elmúlt évben sem változott: aktív keresőknél évi 1000, nyugdíjasoknak 500 forint. A 2013. évi 1%-os felajánlások könyvelési hiba miatt sajnos nem érkeztek meg egyesületünk számlájára. Kérjük, hogy ez az eset ne vegye kedvét adózó tagtársainknak, s a jövőben is éljenek ezzel a lehetőséggel. Az idei 1%-os felajánlásokról még nem kaptuk meg a hivatalos értesítést.

Elektronikus levelezőrendszerünk (kbk(kukac)drk.hu) és a honlapunk (kbk.drhe.hu) folyamatosan tájékoztatást nyújt a kollégiumi eseményekről. Honlapunk profilja az elmúlt évben újult meg, melyben egyik tagtársunk, Szilágyiné Asztalos Éva nyújtott segítséget.

Elmúlt évi diáktalálkozónkat 2013. május 25-én tartottuk. Ez az alkalom volt a 475 éves Debreceni Református Kollégium jubileumi rendezvényeinek egyik fő eseménye. A VIII. Szigethy-kupa kosárlabdatorna és az osztálytalálkozók mellett a nap legfontosabb eseménye a délelőtti nagytemplomi istentisztelet volt, amelyet a Magyar Televízió egyenes adásban közvetített. Ezen az alkalmon Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is beszédet mondott. Ezután került sor a Kollégium múzeumában a Gimnázium egykori diákjai képzőművészeti kiállítására, amelyet Csete Örs, az EMET főigazgatója nyitott meg.

Ebéd után a 100 esztendővel ezelőtt született Szabó István magyar–latin szakos tanárra emlékeztünk. Rövid emlékbeszédet tartottak tanítványai, dr. Gaál Botond teológiai professzor, dr. Varga Pál egyetemi tanár és dr. Nagy Mihály nyugalmazott gimnáziumi igazgató, illetve fia, ifjabb Szabó István. Erre az alkalomra Szabó István munkásságát bemutató kamarakiállítás is készült. Ezt követően könyvbemutató következett, ahol az ekkorra már megjelent jubileumi kiadványokat ismerhette meg a Dísztermet megtöltő hallgatóság: Győri L. János–Orosz Judit: Miről mesél a Debreceni Kollégium? (kollégiumtörténeti képeskönyv gyermekeknek); Intézménytörténeti források I–II., szerkesztette Szabadi István; dr. Nagy Mihály: Felhők fölött a nap. Pedagógiai tapasztalatok, visszaemlékezések; Menedék. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1950–1958 között végzett diákok visszaemlékezései, szerkesztette: Csiha András, dr. Győri János, Nagy László, dr. Molnár István, Virágh Lászlóné, második, bővített kiadás.

Késő délután avattuk fel az Oratóriumhoz vezető lépcsőházban a Kollégium 100 neves diákjának emléktábláját, majd ezt követően Balog Zoltán miniszter úr nyitotta meg a Nagykönyvtárban az „Ország iskolája – szegények iskolája” című kiállítást.

A Baráti Kör találkozóját a preces zárta, amelyen dr. Szabó István, a Duna-melléki Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Este az udvaron a Gimnázium 10. b osztályának Lúdas Matyi-előadása és a Maróthi Néptáncegyüttes műsora szórakoztatta a vendégeket. A futball iránt érdeklődők pedig a Kollégium hátsó udvarán egy hatalmas kivetítőn nézhették végig a BL-döntőt.

Különös örömünkre szolgált, hogy a találkozón a Budapesti Baráti Kör is szép számban képviseltette magát, dr. Bacskay Antal elnök vezetésével. A még szorosabb együttműködés reményében testvéregyesületünk tevékenységükre Isten áldását kívánjuk.

Mindannyiunk számára igen emlékezetes nap maradt a nagyszabású jubileumi rendezvény, amelynek dokumentumait várhatóan még az idén külön kötetben is megjelentetjük meg.

Egyesületünk elhalasztott közgyűlését szeptember 27-én tartottuk a Kollégium Dísztermében. Ezen az alkalmon mutattuk be a nyár folyamán megjelent két újabb jubileumi kiadványt: Fogarassy Zoltán A debreceni Református Dóczy Leánynevelő Intézet története (1838–2013) című munkáját és A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (1850–2012) – Iskolatörténeti tanulmányok című kötetet (szerkesztette Győri L. János).

A jubileumi kiadványok rövid ismertetése és az egyes kötetek ára az Egyesület honlapján megtalálható, s azok megvásárolhatók a Kollégium Titkárságán vagy a debreceni református könyvesboltban.

Idén május 24-én Debrecenben került sor a VII. Magyar Református Világtalálkozó eseményeire, amelyen a Baráti Kör tagjai is szép számmal részt vettek. E rendezvény miatt halasztottuk éves közgyűlésünket szeptember 20-ára, amely után a 100 esztendővel ezelőtt született dr. Rózsai Tivadar vallástanárra emlékezünk, majd lehetőséget kínálunk az érdeklődőknek az egykori Református Főgimnázium felújított Péterfia utcai épületének megtekintésére, amelyben szeptember 1-jétől a kollégium Gimnáziuma és Általános iskolája működik.

A Kollégiumi Baráti Kör az elmúlt évben is erejéhez mérten igyekezett támogatni a Kollégium diákjait. Az egyesület által hirdetett vers- és novellaíró, valamint diákszókincsgyűjtő pályázatok jutalmazására 2013. május 25-én került sor. Ugyanezen a napon vehette át első ízben egy arra érdemes gimnazista a Lipták András Díjat (összege 25 000 Ft), amelyet egyesületünk egykori elnöke emlékére özvegye alapított a Kollégium jubileumi évében. A díjat idén újra kiadtuk a Gimnázium tanévzáró ünnepségén. Örömünkre szolgált, hogy a kitüntetést mindkét esetben Lipták Andrásné személyesen nyújtotta át.

Terveink között szerepel, hogy idén októberben a legutóbbi pályázataink nyerteseit és a Gimnázium színjátszóit (ők játszották tavaly május 25-én este a Kollégium udvarán a Lúdas Matyit) a Baráti Kör egy zempléni (Sárospatak, Széphalom, Vizsoly) kirándulással jutalmazza meg.

Végül megköszönöm mindazok munkáját, akik az elmúlt esztendőben segítségemre voltak egyesületünk irányításában. A titkári feladatokat dr. Fekete Károly, a Hittudományi Egyetem rektora látta el. Nagy László nyugalmazott püspökhelyettes alelnökként, Győri Judit megbízott kabinetfőnök (EMMI), Fazakas Gergely Tamás egyetemi adjunktus és Győri József gimnáziumi igazgató pedig elnökségi tagokként vettek részt a közös munkában. Hasonlóképpen megköszönöm a Kollégiumi Titkárság munkatársainak, Csorba Péternének az egyesület adminisztrációja terén végzett áldozatos munkáját.

Beszámolóm elfogadását kérve minden jelenlévő diáktársamnak és velük lévő hozzátartozóiknak emlékezetes találkozást, áldott együttlétet kívánok.

 Testvéri szeretettel:

 Dr. Győri János
a Baráti Kör elnöke

Elnökségi beszámoló a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre 2013. évi tevékenységéről