Elnöki beszámoló
a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre
2012. évi tevékenységéről

Kedves Diáktársak!

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre 2012 óta működik mai formájában, törvényesen bejegyzett közhasznú egyesületként. Az egyesület létszáma az elmúlt esztendőben lényegesen nem változott, jelenleg 381 tagja van. Kegyelettel emlékezünk az elmúlt esztendőben elhunyt tagtársakra, Lencz Gézára, dr. Lipták András akadémikusra és dr. P. Csikai Miklós nyugalmazott tanügyi főtanácsosra. Mindhárman szorosan kötődtek a Kollégiumhoz, Lipták András professzor 2002–2006 között egyesületünk elnöke is volt.

A Baráti Kör a befizetett tagdíjakból és adományokból gazdálkodik. A tagdíj összege az elmúlt évben sem változott: aktív keresőknek évi 1000, nyugdíjasoknak 500 Ft (befizetési határidő: március 31.). Ezen a szerény összegen túl szívesen vesszük tagjaink további adományait is, amivel az elmúlt időszakban egyre többen éltek is. Köszönjük az 1%-os felajánlásokat is, amely 2012-ben 49.610 forintos bevételt jelentett.

Elektronikus levelezőrendszerünk és a közelmúltban megújult egyesületi honlapunk folyamatosan tájékoztatást nyújt a kollégiumi eseményekről. Honlapunkról ma már közvetlen átlépés lehetséges a kollégiumi évforduló saját honlapjára (www.475.reformatus.hu) és a facebook-ra.

Éves diáktalálkozónkat az elmúlt évben május 19-án tartottuk. Ezen az alkalmon bemutatkozott a Kollégium Budapesti Baráti Köre, dr. Bacskai Antal elnök vezetésével, majd részt vettünk Horthy Miklós kormányzó, egykori kollégiumi diák, 1946-ban eltávolított kollégiumi emléktáblájának visszahelyezési ünnepségén. Az esti préceszen dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette az igét, s itt jutalmaztuk meg első ízben a Baráti Kör szépirodalmi pályázatának győzteseit is.

A Baráti Kör 2012. szeptember 26-án a Kollégium Dísztermében Móricz-ünnepséget rendezett az író halálának 70. évfordulója tiszteletére, amelyen dr. Móricz Imre, az író fogadott fia, egyesületünk tagja és dr. Baranyai Norbert irodalomtörténész, egykori kollégiumi diák tartottak előadást. Néhány nappal korábban Kiss Tamás költő, egykori kollégiumi diák (egyesületünk első elnöke) születésének 100. évfordulója alkalmából a város emléktáblát helyezett el a költő debreceni Garay utcai lakóházán. A Baráti Kört ezen a rendezvényen az egyesület elnöke és egy népes diákcsoport képviselte.

Az elmúlt évben is kapcsolatban álltunk a Debreceni Diákok Budapesti Baráti Körével. Rendezvényeiket figyelemmel kísértük, s biztattuk fővárosi tagjainkat, hogy vegyenek részt ezeken a találkozókon. Ezt a kapcsolatot a jövőben még intenzívebbé kívánjuk tenni. Képviselőink részt vettek a budapesti refis bálon is, ahol az egyesület elnökének lehetősége nyílt köszönteni a vendégeket.

A Debreceni Református Kollégium idén ünnepli fennállásának 475.évfordulóját. A Baráti Kör aktívan részt vett az elmúlt hónapokban a jubileumi rendezvények előkészítésében. A kollégiumi jubileumi év keretében, áprilisban, Debrecenben megrendezett Országos Áprily Lajos vers- és Prózamondó Verseny két kiemelkedő szereplőjét egyesületünk tíz-tízezer forintos különdíjjal jutalmazta.

Idei kollégiumi találkozónk és egyesületünk közgyűlése 2013. május 25-én a jubileumi ünnepségek kiemelt rendezvénye. A délelőtti istentiszteleten Orbán Viktor miniszterelnök, a délutáni kiállítás-megnyitón és emléktábla-avatáson Balogh Zoltán miniszter a vendégünk. Ezen a napon mutatjuk be az egyesület 2011-ben megjelent MENEDÉK című kiadványának 2., bővített kiadását. Ekkor emlékezünk a 100. esztendővel ezelőtt született Szabó István tanár úrra is. Az esti précesz keretében második alkalommal kerül sor a Baráti Kör által meghirdetett irodalmi diákpályázatok értékelésére. Ez a nap reménységünk szerint éppolyan emlékezetes maradhat a részvevők számára, mint a régi refisek 2000-ben megrendezett első nagy seregszemléje.

Végül megköszönöm mindazok munkáját, akik az elmúlt esztendőben segítségemre voltak egyesületünk irányításában. A titkári feladatokat dr. Fekete Károly, a Hittudományi Egyetem rektora látta el. Nagy László nyugalmazott püspökhelyettes és Csete Örs főigazgató (EMET) alelnökként, Győri Judit miniszteri főtanácsadó (EMMI), Fazakas Gergely Tamás egyetemi adjunktus és Győri József gimnáziumi igazgató pedig elnökségi tagokként vettek részt a közös munkában. Hasonlóképpen megköszönöm a Kollégiumi Titkárság munkatársainak, Csorba Péternének és Szilágyiné Asztalos Évának az egyesület adminisztrációja terén végzett áldozatos munkáját.

Beszámolóm elfogadását kérve minden jelenlévő diáktársamnak és velük lévő hozzátartozóiknak emlékezetes találkozást, áldott együttlétet kívánok.

Testvéri szeretettel:

Dr. Győri János
a Baráti Kör elnöke

Elnöki beszámoló 2021. évre