Kedves Egykor Refis Diákok!

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Elnöksége nevében minden kedves kollégiumi diáktársunknak a 2015. évre áldást és békességet kívánunk. Kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel számolunk be, az előző évekhez hasonlóan, egyesületünk elmúlt évi tevékenységéről és idei terveiről.

A Kollégiumi Baráti Kör létszáma jelenleg 386 fő. Kegyelettel emlékezünk az elmúlt esztendőben elhunyt tagtársainkra, dr. Korsós Bálintra, a Kollégium Dóczy Gimnáziumának igazgatójára, Zuggóné Tóth Ildikóra és dr. Gyergyói Jánosra. Mindhárman erős szálakkal kötődtek a Kollégiumhoz és a Baráti Körhöz.

Egyesületünk tagdíjakból és adományokból gazdálkodik. A tagdíj összege idén sem változik: aktív keresők számára évi 1000, nyugdíjasoknak 500 Ft (befizetési határidő: április 30). A befizetést a mellékelt csekken kérjük megejteni. Szívesen fogadunk további adományokat is. A 2014. évi 1%-os felajánlás összege 52.547 forint volt. Kérjük, hogy adózó tagtársaink az idei adóbevallás alkalmával is éljenek a felajánlás lehetőségével (adószámunk: 18564778-1-09). Honlapunk (www.drkbaratikor.hu) továbbra is tájékoztatást nyújt a kollégiumi eseményekről, a Baráti Kör tevékenységéről.

            A Kollégium épületeinek rekonstrukciós munkálatai miatt öregdiák-találkozónkat tavaly, a szokásostól eltérően, nem májusban, hanem szeptember 20-án tartottuk. Délelőtt került sor a IX. Szigethy Kosárlabda-tornára az új Péterfia utcai tornacsarnokban, és az osztálytalálkozókra a régi és új gimnáziumi épületben. 13 órára összehívott közgyűlésünket azonban határozatképtelenség miatt november 8-ára halasztottuk.

A szeptember 20-ai találkozó alkalmával a Kollégium Oratóriumában a 100 esztendővel ezelőtt született dr. Rózsai Tivadar gimnáziumi vallástanárra emlékeztünk, akinek jellegzetes prédikációs stílusát egy filmfelvétel részletének vetítésével idéztük fel. Ezután a dr. Rózsai Tivadar előadásaiból összeállított és az évfordulóra megjelentetett kötetet a szövegek összegyűjtője és gondozója, Virágh György lelkipásztor mutatta be. Végül dr. Bölcskei Gusztáv püspök, dr. Gaál Botond teológiai professzor, dr. Fekete Károly rektor, Gazda István lelkipásztor és Csete György főigazgató visszaemlékezéseit hallgathattuk meg.

Ezt követően vendégeink Berényi Györgyné igazgatónő és Győri József igazgató vezetésével megtekinthették az egykori Főgimnázium frissen felújított Péterfia utcai épületét, amelyben 2004 szeptembere óta a Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma működik. Ezután a nagy háborúra emlékezve, megkoszorúztuk a Kollégium főhomlokzatán elhelyezett I. világháborús domborművet. Találkozónk a hagyományoknak megfelelően précesszel zárult, amelyen Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdetett igét.

A Kollégium Baráti Köre az elmúlt esztendőben is igyekezett támogatni a Kollégium diákjait. Az egyesület korábbi elnöke emlékére az özvegy által 2013-ban alapított Lipták András-díjat 2014-ben az iskolai évzáró ünnepségen Kiss Flóra 12. b osztályos gimnáziumi tanuló vehette át. Új kezdeményezésként a 2014/15-ös tanévben egyesületünk 50 ezer forintért vásárolt rászoruló gimnáziumi tanulóknak színházjegyeket és bérleteket.

Megismételt közgyűlésünket 2014. november 8-án tartottuk a Kollégium Kálvin termében. Ezen az alkalmon mutattuk be a nyár folyamán megjelent két újabb jubileumi kiadványt: a 2013-as jubileumi év eseményeit dokumentáló Emlékkönyvet és a Kántus új CD-lemezét. A közgyűlés után a Nagytemplomban részt vettünk a 275. születésnapját ünneplő Kollégiumi Kántus jubileumi koncertjén.

A jubileumi kiadványok rövid ismertetése és az egyes kötetek ára az Egyesület honlapján megtalálható, s azok megvásárolhatók a Kollégium Titkárságán vagy a debreceni református könyvesboltban.

Szeretettel tájékoztatjuk diáktársunkat, hogy a Baráti Kör éves találkozóját és közgyűlését a Kollégiumban zajló felújítási munkák miatt idén is a megszokottól eltérő időpontban, szeptember 19-én tartjuk. Ekkor szeretnénk bemutatni az öregdiákoknak a Kollégium felújított főépületét, amelybe a tervek szerint szeptember 1-jére visszaköltözik a Hittudományi Egyetem. Ezen a napon emlékezünk a 300 esztendővel ezelőtt született Maróthi György professzorra, a Kántus alapítójára is. Reményeink szerint rendezvényünket már a Kollégium felújított Dísztermében tarthatjuk. A találkozó részletes programját a nyár folyamán fogjuk postázni tagtársainknak. Kérjük az idén osztálytalálkozót szervező diáktársainkat, hogy ha lehet, erre az időpontra szervezzék együttlétüket.

Egyúttal szeretettel tájékoztatjuk az osztálytalálkozók szervezőit, hogy április 1. és május 31. között a felújítási munkák miatt az Oratórium is zárva lesz. Ugyancsak fontos tudni, hogy a felújítási munkák miatt a következő másfél évben a Gimnázium régi (Kálvin téri) épületében a Kollégium Titkársága osztálytalálkozók számára nem tud tantermet biztosítani. erre a célra a Gimnázium mai Péterfia utcai épületét ajánljuk, ahol az iskola megújult ásvány- és állatgyűjteményei is megtekinthetők. Nyár folyamán az érettségi tablók is ebbe az épületbe kerülnek át. Kérjük, hogy az osztálytalálkozók szervezői feltétlenül tájékozódjanak időben a lehetőségekről a Kollégium Titkárságán (új telefonszám: Csorba Péterné, 52/518-540) vagy a Gimnázium gazdasági vezetőjénél (Rozgonyi Zoltánné, 52/614-885).

Jövőbeli terveinket illetően örömmel tájékoztatjuk öregdiáktársainkat arról is, hogy idén áprilisban a Kollégium Gimnáziuma 12. b osztálya tanulmányi kirándulásának (Sárospatak, Széphalom–Magyar Nyelv Múzeuma, Vizsoly) költségeit Baráti Körünk fedezi. Ez volt az az osztály, amely két évvel ezelőtt Lúdas Matyi című színdarabjával megörvendeztette jubileumi rendezvényünk résztvevőit. Ugyancsak támogatni kívánjuk egykori diákunk, Perjéssy-Horváth Barnabás új dokumentum-könyvének kiadását, melynek szoros kollégiumi vonatkozásai vannak.

Végül szeretnénk felhívni figyelmüket a Gimnázium április 11-ei rendezvényére (Gyűjtemények napja), amelynek meghívóját levelünkhöz csatoljuk.

A 2015-ös esztendőben minden kedves diáktársunknak és szeretteiknek eredményes munkát és jó egészséget kívánunk.

 Testvéri szeretettel:

 Dr. Győri János
a Baráti Kör elnöke
 Dr. Fekete Károly
a Baráti Kör titkára
Elnökségi beszámoló a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre 2014. évi tevékenységéről