MEGHÍVÓ
 a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Egyesület tagjainak

Szeretettel értesítem, hogy a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Egyesület elnöksége az egyesület közgyűlését 2023. május 13-án 13.00 órára a Debreceni Református Kollégium Dísztermébe (Debrecen, Kálvin tér 16.  Ó-kollégium épület I. emelet) összehívja.

Az Alapszabály III/4. pontja szerint amennyiben a közgyűlésen a tagok a határozatképes­séghez szükséges számban nem jelentek meg, a megismé­telt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozat­képes az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, ezért az elnökség a megismételt közgyűlés összehívásáról is intézkedett.

A megismételt közgyűlés helye:  Debreceni Református Kollégium Díszterme  (Debrecen, Kálvin tér 16. Ó-kollégium épület I. emelet)

A megismételt közgyűlés időpontja: 2023. május 13-án,  szombaton 13.30 óra

 A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az elnökség 2022. évről szóló beszámolója, gazdálkodási jelentése (a honlapon olvasható)
  2. A számvizsgáló bizottság jelentése (az egyesület honlapján olvasható)
  3. A 2023. évi költségvetés elfogadása
  4. Az egyesület alapszabályának módosítása (Előterjesztés a mellékletben és a honlapon)
  5. Tisztújítás: elnökség és számvizsgáló bizottság választása (Tájékoztatás a mellékletben és a honlapon)
  6. Egyebek          

A Baráti Kör honlapján közzétett 2022. évi gazdálkodási beszámoló 2023. május 2. napjától a Debreceni Református Kollégium Titkárságán is megtekinthető.

A közgyűlés napján a szokásos öregdiák-találkozónkat is megtartjuk. A nap részletes programja a túloldalon olvasható, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A Kollégium Titkárságán a fenti telefonszámon vagy e-mail címen jelezhetik teremigényüket osztálytalálkozók számára, illetve ebédet is itt rendelhetnek.

Az egyesület minden tagjának jó egészséget kívánok Isten áldásával.

Mellékletek:

  1. Előterjesztés az Alapszabály módosítására
  2. Tájékoztatás a tisztújításról
  3. A 2023. május 13-ai baráti köri találkozó programja

Debrecen, 2023. április 13.

   Dr. Győri János elnök                                                                                                             

Meghívó közgyűlésre – 2023. május 13.