A Kollégiumi Baráti Kör Elnöksége – tekintettel arra, hogy az egyesület tisztségviselőinek megbízatása idén lejár – a tisztújítást a 2023. május 13-án tartandó évi rendes közgyűlésre kitűzte. 

Az alapszabály III. 5. pontja alapján az egyesület elnöksége 7 tagból áll: elnök, általános alelnök, gazdasági alelnök, és négy elnökségi tag.

Az új elnökség megválasztása során figyelembe kell venni, hogy az Alapszabály III. 5. pontja szerint a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának mindenkori elnökét (jelenleg dr. Baráth Béla Levente) és a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának mindenkori igazgatóját (jelenleg Nagy Erzsébet Bernadett) az elnökség két tagjává megválasztja a közgyűlés.

Amennyiben az Elnökség javaslata szerint a választás előtt a közgyűlés elfogadja az alapszabály módosítását, akkor az elnökség létszáma 8 főre bővül és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának mindenkori igazgatóját (jelenleg Czapp Katalin) is az elnökség tagjává választja.

A fent megnevezett három tag mellett az elnökség további öt tagját is a Baráti Kör következő közgyűlésének kell majd megválasztania.

A Baráti Kör valamennyi tagja az előbbi tisztségekre írásban további jelöléseket tehet. Ezeket kérjük legkésőbb 2023. március 25-ig a Kollégiumi Titkárság címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) az alábbi iratok szerint postára adni:

  • a jelölő tag és a jelölt adatait és annak a tisztségnek a megjelölését melyre a személyt jelölni kívánja,
  • a jelölt írásbeli elfogadó nyilatkozatát a jelölés elfogadásáról,
  • a jelölt rövid, 6-8 mondatos bemutatkozását.

Tisztségre a Baráti Körben érvényes rendes tagsággal rendelkező személyek jelölhetnek és jelölhetők.

A jelölés megkönnyítéshez mellékeljük a jelölő lap és a jelölt elfogadó nyilatkozatának mintáját is. Ezek a dokumentumok a baráti Kör honlapján is megtalálhatók.

Debrecen, 2023. február 21.

Dr. Győri János                            
elnök      

A levél és mellékletei együtt innen letölthetőek.         

Letöltés egyenként:

Levél tisztújításról

Jelölőlap

Jelölést elfogadó nyilatkozat

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Elnökségének tájékoztatása az egyesület esedékes tisztújításáról