MEGHÍVÓ

a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre tagjainak

Szeretettel értesítem, hogy a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Egyesület elnöksége az egyesület tisztújító közgyűlését összehívja

2015. szeptember 19-én 13.15 órára

A közgyűlés helye: a Debreceni Református Kollégium Díszterme (Kálvin tér 16.)

Az Alapszabály III/4. pontja szerint amennyiben a közgyűlésen a tagok a határozatképes­séghez szükséges számban nem jelentek meg, a megismé­telt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozat­képes az eredeti napirendben szereplő kérdésekben. A megtárgyalandó napirendek fontosságára tekintettel ezért az elnökség a megismételt közgyűlés összehívásáról is intézkedett.

A megismételt közgyűlés helye: a Debreceni Református Kollégium Díszterme (Kálvin tér 16.)

A megismételt közgyűlés időpontja: 2015. szeptember 19. szombat, 13.30 óra  

 A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az elnökség 2014. évről szóló beszámolója, gazdálkodási jelentése
  2. A számvizsgáló bizottság jelentése
  3. A 2015. évi költségvetés elfogadása
  4. Alapszabály módosítás elfogadása
  5. A tisztségviselők megbízatásának lejárta miatt új elnökség és számvizsgáló bizottság választása
  6. Egyebek

Az elnökség beszámolója, gazdálkodási jelentése, a módosított alapszabály tervezete és a jelölő dokumentumok letölthetőek a linkekre kattintva.

Elnökségi beszámoló

Gazdálkodási jelentés

Módosított alapszabály tervezete

Jelölő körlevél

Jelölő lap

Elfogadó nyilatkozat

A közgyűlésre az elnökség nevében szeretettel hívom és jelenlétére feltétlenül számítok:

Debrecen, 2015. augusztus 10.

Dr. Győri János
elnök

Közgyűlési meghívó 2015