Kedves Egykori Diáktársak!

 A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Elnökségének nevében minden kedves egykori kollégiumi diáktársunknak a 2016. esztendő elején áldást és békességet kívánok. Hagyományainknak megfelelően röviden beszámolok egyesületünk elmúlt évi tevékenységéről és idei terveiről.

A Kollégiumi Baráti Kör létszáma a tavalyihoz képest alig változott, jelenleg 389 fő (egy évvel korábban 386 fő volt). Kegyelettel emlékezünk az elmúlt esztendőben elhunyt tagtársainkra, Mikes Zoltánra és Szathmári Károlyra.

A tagdíj összege aktív keresők számára évi 1000, nyugdíjasoknak 500 Ft volt; örömmel tapasztaltuk, hogy sokan fizetnek adományként ennél a szerény összegnél jóval többet. A 2015. évi 1%-os felajánlás összege 61.088 forint volt (az előző évben 52.547 Ft). Minden adományt hálásan köszönünk. Honlapunk (www.drkbaratikor.hu) továbbra is tájékoztatást nyújt a kollégiumi eseményekről.

            Baráti köri találkozónkat tavaly szeptember 19-én tartottuk meg a Kollégium felújítási munkálatai miatt. Délelőtt került sor a X. Szigethy Kosárlabda-tornára az új Péterfia utcai tornacsarnokban, és az osztálytalálkozókra a Kollégium felújított épületében és az új gimnáziumi épületben. A délutáni közgyűlésen alapszabály-módosításra és teljes tisztújításra került sor. Ezúton is megköszönöm Nagy László alelnök, Kovács Barnabás számvizsgáló bizottsági elnök és Pólya Gábor számvizsgáló bizottsági tag előző ciklusban végzett áldozatos munkáját. Helyükre a közgyűlés Becsky Tibort elnökségi tagnak, Bécsi Gábort, Pelei Attilát és dr. Veress Bertalant pedig számvizsgáló bizottsági tagnak választotta. Egyúttal megerősítette titkári tisztében dr. Bölcskei Gusztávot, a DRHE rektorát, a Kollégiumi Igazgatótanács elnökét, aki az időközben püspökké választott dr. Fekete Károly helyére lépett.

            Az elmúlt évben ápoltuk kapcsolatainkat a Debreceni Kollégium Budapest Baráti Körével, s képviselőink részt vettek februárban a budapesti refis bálon is.

A közgyűlés keretében mutatta be dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus, egyesületünk alelnöke és Kovács Gergely gimnáziumi tanár Perjéssy-Horváth Barnabás egykori diáktársunk Sajtó-szem című gyűjteményes publicisztikai kötetét, amelynek kiadását a Baráti Kör 150.000 forinttal támogatta.

            A közgyűlést követően születése 300. évfordulója alkalmából Maróthi György kollégiumi professzorra emlékeztünk. Előadást tartott Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy, közreműködött a Kollégiumi Kántus. Ezután a Kollégium felújított főépületét dr. Bölcskei Gusztáv, a Kollégiumi Igazgatótanács elnöke mutatta be, majd ugyanő szolgált az esti préceszen is.

A Kollégium Baráti Köre az elmúlt esztendőben is igyekezett támogatni a Kollégium mai diákjait. Az egyesület korábbi elnöke emlékére az özvegy által 2013-ban alapított Lipták András-díjat 2015-ben Tatai Csilla 12. b osztályos gimnáziumi tanuló kapta. Az elmúlt év áprilisában a Kollégium Gimnáziuma 12. b osztálya tanulmányi kirándulásának (Sárospatak, Széphalom–Magyar Nyelv Múzeuma, Vizsoly) költségeit is a Baráti Kör fedezte. Ez volt az az osztály, amely a 2013-ban a Lúdas Matyi című színdarabot bemutatta a jubileumi rendezvényünkön.

Végül megköszönöm mindazok munkáját, akik az elmúlt esztendőben tisztségviselőként segítették az egyesület munkáját. Külön köszönöm a technikai háttér biztosításában komoly részt vállaló Csorba Péterné és Nagy Istvánné hivatali munkatársak segítségét.

A Baráti Kör Elnöksége 2016. január 29-én tartotta idei első ülését, amelyen felvázoltuk idei terveinket. Ennek értelmében idei találkozónkra 2016. május 21-én kerül sor. A hagyományos Szigethy-kupa és az osztálytalálkozók mellett délutáni fő eseménynek Karácsony Sándor neves 20. századi pedagógiai író, egykori kollégiumi diák domborművének felavatását tervezzük. A jövőben szeretnénk kibővíteni a Kollégium mai diákjainak nyújtandó támogatásaink körét is. Ennek jegyében a május 21-ei találkozó esti préceszén perselyes adománygyűjtést hirdetünk, amellyel a reformáció 500. évfordulója alkalmából a következő (2016/2017-es) tanévben egy gimnáziumi diákcsoport reformációs tárgyú tanulmányi kirándulását kívánjuk támogatni.

Kérjük az ekkorra érettségi találkozót szervező diáktársakat, hogy tantermi és esetleges ebédrendelési igényüket időben jelezzék a Kollégium titkárságán, Csorba Péternének (52/518-540). Közgyűlésünk hivatalos meghívóját, napirendjét és a diáktalálkozó végleges programját következő, áprilisi körlevelünkben küldjük. Kérjük, hogy egykori diáktársaik, ismerőseik körében népszerűsítsék rendezvényeinket és az adománygyűjtés gondolatát.

A 2016. esztendőben minden kedves diáktársunknak eredményes munkát és jó egészséget kíván

 Testvéri szeretettel:

 Dr. Győri János
a Baráti Kör elnöke
Elnökségi beszámoló a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre 2015. évi tevékenységéről