Debreceni Református Kollégium Baráti Köre
találkozójának programtervezete

2014. szeptember 20. szombat

A program innen letölthető

10.00   IX. Szigethy Kupa kosárlabda-torna (tornatermek)

           Osztálytalálkozók (régi és új gimnáziumi épület tantermei)

12.00 Ebéd (előzetes rendelés nyomán a Kollégium Tápintézetében)

13.00 Kollégiumi Baráti Kör közgyűlése (Kálvin terem, Kálvin tér 16. hátsó épület magasföldszint)

13.30 A TTRE Gyarmati-díjának átadása (Kálvin terem,Bölcskei Gusztáv)

14.00 Emlékezés a 100 éve született dr. Rózsai Tivadar vallástanárra

  • Köszöntés (Dr. Győri János, a Baráti Kör elnöke)
  • Précesz, 1989. május 20. (filmvetítés)
  • Virágh György: Rózsai Tivadar: A jövő egyháza.
  • Tanulmányok a református keresztyén nevelés kérdéseiről (könyvbemutató)

Felkért hozzászólók:

  • Dr. Rózsai Tivadar, a vallástanár (Dr. Bölcskei Gusztáv püspök)
  • Dr. Rózsai Tivadar, a tanárkolléga (Dr. Gaál Botond professzor)
  • Dr. Rózsai Tivadar, a homiléta (Dr. Fekete Károly rektor)
  • Dr. Rózsai Tivadar a későbbi lelkész szemével (Gazda István ref. lelkész)
  • Dr. Rózsai Tivadar az egykori „katolikus” diák szemével (Csete Örs főigazgató)
  • Kötetlen hozzászólások

16.00 Kávészünet

16.30 A felújított Péterfia utcai épület megtekintése (Győri József és Berényi Györgyné igazgatók)

17.45 Diáktalálkozós és I. világháborús dombormű koszorúzása

18.00 Précesz (Oratórium, igét hirdet dr. Bölcskei Gusztáv püspök)

Barátiköri találkozó 2014