Kiadványaink

A Debreceni Református Kollégium 2013-ban megjelent jubileumi kiadványai

Megvásárolhatók vagy megrendelhetők a Kollégium Titkárságán:
4026 Debrecen, Kálvin tér 16; Tel.: 52/ 518-540; e-mail: titkar@drk.hu
illetve rendezvényeink alkalmával, a helyszínen megvásárolhatóak.

 Menedék. A Debreceni református Kollégium Gimnáziumában 1950–1957 között érettségizett diákok visszaemlékezései. Második, javított és bővített kiadás
Kiadja a Kollégium Baráti Köre a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával
Szerkesztők: Csiha Andás, dr. Győri János, Nagy László, dr. Molnár István, Virágh Lászlóné

A visszaemlékezéseket a debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1950–1957 között érettségiző nyolc évfolyam diákjai írták. A kiadvány szövegét rendkívül értékes korabeli fényképanyag illusztrálja. A könyv 2. kiadása tartalmazza az érintett nyolc évfolyam érettségiző diákjainak névsorát is.
2000,-
 Győri L. János – Orosz Judit: Miről mesél a Debreceni Kollégium?
Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület
Szerkesztő: Győri L. János

Győri L. János gimnáziumi tanár és egykori diákja, Orosz Judit közös képes könyvében a debreceni kollégiumi diákélet közel fél évezredes világa kel életre. A Kollégium mai, egykori és leendő diákjai egyaránt haszonnal forgathatják.
2000,-
 Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában I-II.
Szerkesztő: Szabadi István
Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület

Az 1600 lapos kiadvány a ma lehetséges legteljesebb mértékben bocsátja az Olvasó rendelkezésére azokat az adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek bármilyen jövőbeli kollégiumtörténeti kutatás számára. A két kötet nagyobbik részét a Kollégiumban 1588–1850 között felsőbb tanulmányokat végző diákok névsora teszi ki.
3000,-
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (1850–2010)
Iskolatörténeti tanulmányok
Szerkesztő: Győri L. János
Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület

A hétszázötven lapos kötet a Kollégium keretében működő, de jogilag 1850-ben önállósodó Gimnázium másfél évszázados történetét mutatja be. A kerettörténeti bevezetés után a könyv előbb tantárgytörténetből és tanári portrékból közöl tanulmányokat, majd néhány tanórán kívüli tevékenységet tárgyal (önképzőkör, Kántus, hildeni testvériskolai kapcsolat). A tanulmányok szerzői a Gimnázium tanárai (Győri János, Győri József, Mikó Gyula, Csatári Annamária, Molnárné Ötvös Tünde, Kurgyis András, Kovács Gergely, Veressné Létai Ágnes, Imréné Barta Edit, Uherkovich Zoltán, Németh Tamás, Miklós Erika, Virágh György), illetve volt diákjai: Fekete Károly és Kovács Teofil. A kötetet 300 fénykép illusztrálja.
4000,-
Fogarassy Zoltán: A Dóczy Leánynevelő Intézet története (1838–2010)
Szerkesztő: Győri L. János
Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület

A 300 lapos könyv szerzője elsőként vállalkozik a 175 esztendővel ezelőtt alapított, s ma a Kollégium tagintézményeként működő egykori debreceni leánynevelő intézet történetének monografikus feldolgozására. A kiadvány nemcsak a története során sokféle képzést nyújtó intézmény (elemi iskola, gimnázium, tanítóképző, polgári iskola) kerettörténetét tárja föl, hanem számos részletkérdést külön is földolgoz (ifjúsági egyesületek, tanári portrék, neves öregdiákok). Az olvasó eligazodását jelentős képanyag segíti.
2000,-

A Debreceni Református Kollégium régebben megjelent kiadványai

 Győri L. János „Egész Magyarországnak és Erdélységnek…világosító lámpása”1950,-
 Győri L. János a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és az 1956-os forradalmi események (dokumentumgyűjtemény és visszaemlékezések)  1500,-
 Kovács Tibor Orando et Laborando1000,-
 Gáborjáni Szabó Botond – 
Hapák József A Debreceni Református Kollégium kincsei
9900,-
 Tibori János Három tanulmány 950,-
 Perjéssy-
Horváth Barnabás Kollégium Blues
2500,-
 Perjéssy-
Horváth Barnabás Blue irományai
2500,-
 Rácz István Debreceni deákok 950,-
 Rácz István Az ország iskolája500,-
 Rácz István Protestáns patronátus 600,-
 DRHE értesítő1500,-
 Csernák Béla Adalékok a királyhágómelléki Egyházkerület történetéhez1500,-
 Dr. Nagy Mihály Színek, fények és formák1500,-
 Dr. Nagy Mihály A kabai meteorit1500,-
 Debrecen, a magyar művelődés őrhelye1000,-
 Tóth-Máthé Miklós Krisztus-kereszt500,-