Szokásunkhoz híven év eleji körlevelemben beszámoltam egyesületünk elmúlt évi tevékenységéről és gazdálkodásáról. Ennek lényegét május 28-án esedékes közgyűlésünk számára most itt újra összefoglalom. A levélhez mellékeltük a Kollégium Közgyűjteményeinek idei képes naptárát, amelyet ez úton is megköszönünk. Ugyancsak megkapták tagjaink az egyesület új postai csekkjét is. Ez úton is jelzem, hogy korábbi – kód nélküli – csekkünket a posta az idei évtől már nem fogadja el.

A Kollégiumi Baráti Kör létszáma jelenleg 393fő (egy évvel korábban 415 fő). A tagdíj összege az elmúlt évben sem változott: aktív keresők számára évi 1000, nyugdíjasoknak 500 Ft. Tagdíjakból 2021-ben 175.000 Ft folyt be az egyesület pénztárába. Örömmel tapasztaltuk, hogy az adományok mértéke jóval meghaladta a tagdíjak összegét (904. 940 Ft). A 2021. évi 1%-os felajánlás összege 140.754 Ft volt. Elektronikus levelező listánk segítségével a Baráti Kör elérhető tagjait az elmúlt esztendőben is tájékoztattuk a Kollégium eseményeiről. Honlapunk (www.drkbaratikor.hu) szintén információkat nyújt egyesületünk életéről.

Sajnálattal számolhatunk be arról, hogy 2021. május 25-ére tervezett találkozónkat a járvány miatt nem tudtuk megtartani, s így szeptember 25-ére halasztottuk. Ezen a napon napközben osztálytalálkozók zajlottak a Kollégium különböző termeiben. 11 órakor nyitottuk meg Égerházi László faszobrász Égerházi ikonok: A mindenjáró csudamalom című kiállítását a Kollégium Múzeumában. A délutáni közgyűlés után a múlt évről elhalasztott „Nyilas Misi emlékév” programjait igyekeztünk pótolni: a Díszteremben dr. Bartanyai Norbert irodalomtörténész tartott előadást Móricz és a Kollégium kapcsolatáról, a Kollégium udvarán a kisharang közelében emléktáblát avattunk, majd a Konviktus udvarán megszólaltattuk Nyilas Misi harangját, amelyet Égerházi László reformációs haranglábjában helyeztünk el. A Gimnázium Péterfia utcai épületében felavattuk Medgyessy Ferenc szobrászművész gipsz Móricz-portrészobra bronzváltozatát, amelynek elkészítését a Baráti Kör fedezte. Ekkor hirdettük ki a nyilas Misi rajzpályázat eredményét is, amelyet a Baráti Kör hirdetett meg a Gimnázium tanulói számára. Az esti préceszen dr. Bölcskei Gusztáv teológiai professzor hirdette az igét.

A Baráti Kör a Kollégium Gimnáziuma és a Dóczy Gimnázium végzős diákjainak az elmúlt tanévben ballagásuk, illetve szalagtűzésük alkalmával kitűzőket Adományozott közel 200.000 forint értékben (ezeket Méhész Tímea egykori refis diák bocsátotta jutányosan rendelkezésünkre). Örülünk, hogy ezzel hagyományt teremtettünk, s a diákok idén a fenntartó Egyházkerület jóvoltából jutnak hozzá a kitűzőkhöz.

Ami idei terveinket illeti, az egyesület év eleji elnökségi ülését a pandémia miatt április 29-ére halasztottuk, a költségvetésről és éves programjainkról ott döntöttünk. Baráti köri találkozónkat május 28-án rendezzük meg. Ekkor a közgyűlés mellett szeretnénk újra megrendezni a kézműves udvart és a délelőtti Szigethy-kupát is. Az érettségi találkozókra a Gimnázium Péterfia utcai épületében és az Ó-kollégiumban lehet termet igényelni. Az érdeklődőknek ebéddel is szolgálunk.

A Kollégium diákjait egyesületünk lehetőségeihez képest idén is igyekszik támogatni. A Kollégium két gimnáziuma diákjainak kollégiumtörténeti vizsgáját segítő, idén megjelenő könyvből a 9. évfolyam diákjai számára egy-egy példányt egyesületünk fog ajándékba adni. Nemzeti Himnuszunk születésének közelgő 200. évfordulója tiszteletére a következő tanévben diákpályázat kiírását tervezzük.

Végül köszönjük mindazok fáradozását, akik az elmúlt esztendőben tisztségviselőként vagy a Kollégiumi Titkárság, illetve a Gazdasági Hivatal munkatársaként egyesületünk munkáját segítették.

A 2022. esztendő további részére minden kedves diáktársunknak eredményes munkát és jó egészséget kívánok, Isten áldásával.

Debrecen, 2022. május 4.

Dr. Győri János
a KBK elnöke

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre elnökének 2021. évi beszámolója és gazdálkodási jelentése