MEGHÍVÓ

a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre tagjainak

Szeretettel értesítem, hogy a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Egyesület elnöksége az egyesület közgyűlését összehívja

2016. május 21-én 13.45 órára

A közgyűlés helye: a Debreceni Református Kollégium Díszterme (Kálvin tér 16.)

Az Alapszabály III/4. pontja szerint amennyiben a közgyűlésen a tagok a határozatképes­séghez szükséges számban nem jelentek meg, a megismé­telt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozat­képes az eredeti napirendben szereplő kérdésekben. A megtárgyalandó napirendek fontosságára tekintettel ezért az elnökség a megismételt közgyűlés összehívásáról is intézkedett.

A megismételt közgyűlés helye: a Debreceni Református Kollégium Díszterme (Kálvin tér 16.)

A megismételt közgyűlés időpontja: 2016. május 21. szombat, 14.00 óra  

 A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az elnökség 2015. évről szóló beszámolója, gazdálkodási jelentése
  2. A számvizsgáló bizottság jelentése
  3. A 2016. évi költségvetés elfogadása
  4. Alapszabály módosítása és az új Polgári Törvénykönyvre való áttérés
  5. A 2015. szeptember 19-i közgyűlési jegyzőkönyv kijavítása
  6. Egyebek

Az elnökség beszámolója, az alapszabály módosítás tervezete és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály letölthetőek a linkekre kattintva.

Elnökségi beszámoló

Alapszabály módosítás tervezete

A közgyűlésre az elnökség nevében szeretettel hívom és jelenlétére feltétlenül számítok:

Debrecen, 2016. április 11.

Dr. Győri János
elnök

Közgyűlési meghívó 2016