MEGHÍVÓ

a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre tagjainak

Szeretettel értesítem, hogy a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Egyesület elnöksége az egyesület rendes közgyűlését összehívja

2014. szeptember 20-án 12.45 órára

A közgyűlés helye: a Debreceni Református Kollégium (Kálvin terem, Kálvin tér 16. hátsó épület magasföldszint)

Az Alapszabály III/4. pontja szerint amennyiben a közgyűlésen a tagok a határozatképes­séghez szükséges számban nem jelentek meg, a megismé­telt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozat­képes az eredeti napirendben szereplő kérdésekben.

A megismételt közgyűlés helye: a Debreceni Református Kollégium (Kálvin terem, Kálvin tér 16. hátsó épület magasföldszint)

A megismételt közgyűlés időpontja: 2014. szeptember 20. szombat, 13 óra  

 A közgyűlés napirendi pontjai:

Az egyesület 2013. évi gazdálkodási beszámolója és a beszámoló közhasznúsági melléklete

  1. A számvizsgáló bizottság jelentése
  2. Az elnökség beszámolója az egyesület 2013. évi munkájáról
  3. Az egyesület 2014. évi további feladatainak meghatározása
  4. A 2014. évi költségvetés elfogadása
  5. Egyebek

Az egyesület 2013. évi gazdálkodási beszámolója, és a beszámoló közhasznúsági melléklete a honlapon olvasható.

A közgyűlésre az elnökség nevében szeretettel hívom és jelenlétére feltétlenül számítok:

Debrecen, 2014. augusztus 11.

Dr. Győri János
elnök

Közgyűlési meghívó 2014