Kedves Egykori Diáktársak!

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Elnökségének nevében minden kedves egykori kollégiumi diáktársunknak a 2019. esztendő elején áldást és békességet kívánok. Szokásunkhoz híven röviden beszámolok egyesületünk elmúlt évi tevékenységéről és idei terveiről.

A Kollégiumi Baráti Kör létszáma a tavalyihoz képest néhány fővel emelkedett, jelenleg 420 fő (egy évvel korábban 416 fő volt). Kegyelettel emlékezünk az elmúlt esztendőben elhunyt Hevesi Barnabásra, Károlyi Zsigmond református lelkipásztorra és Mónus Béla Péterre, a Református Gimnázium igazgatóhelyettesére, aki éveken át egyesületünk honlapjának gazdája volt. 2019. január 10-én kísértük utolsó útjára Virágh Lászlóné Pethő Ildikót, a Református Gimnázium egykori tanárát, aki évtizedeken át hűséges és aktív tagja volt a Baráti Körnek. Ugyancsak a közelmúltban temettük el Sütő Károly öregdiák társunkat, a 2000-ben megrendezett refis világtalálkozó alkalmával megjelentetett kollégiumi CD-lemez készítőjét.

Ami a Baráti Kör gazdasági ügyeit illeti, az egyesületi tagdíj összege az elmúlt évben sem változott: aktív keresők számára évi 1OOO, nyugdíjasoknak 500 Ft volt. Tagdíjakból 2018-ban 201.500 forint folyt be az egyesület pénztárába. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan  fizetnek  adományként ennél a szerény összegnél jóval többet, s így annak mértéke meghaladta a tagdíjak összegét (346.518 Ft). A 2018. évi 1%-os felajánlás összege 130.589 Ft volt (az előző évben 94.015 Ft). Minden adományt hálásan köszönünk.

Elektronikus levelező listánk segítségével a Baráti Kör tagjait igyekeztük az elmúlt esztendőben is rendszeresen informálni a Kollégium aktuális eseményeiről. Honlapunk (www.drkbaratikor.hu) továbbra is tájékoztatást nyújt egyesületünk életéről.

Baráti köri találkozónkat 2018-ban május 26-án tartottuk meg. Délelőtt zajlott a XIII. Szigethy Kosárlabda- és Labdarúgótorna a Péterfia utcai tornateremben. A délutáni közgyűlést a Kollégium Dísztermében rendeztük. Ennek keretében dr. Szentgyörgyvölgyi Péter dr. Trócsámyi Béla egykori kollégiumi orvos-egészségtan tanárról tartott előadást, majd Füstbement forradalom címmel a Református Gimnázium színjátszói idézték fel egy 1966-os refis politikai diákper eseményeit. A találkozó új színfoltja volt és nagy sikert aratott a Cseh Anna és Méhész Tímea öregdiákok kezdeményezte Kézműves udvar, amelyen egykori kollégiumi diákok mutathatták be termékeiket (szőttesek, fafaragás, könyvrestaurálás, könyvkiadás, ékszerkészítés, kerámia stb.). Egyik diáktársunk felajánlása révén vendégeink vacsorára nyírségi ínyencségeke t is megkóstolhattak.

Az esti préceszen dr. Bölcskei Gusztáv, a Kollégiumi Igazgatótanács elnöke szolgált. Este a Kollégium udvarán felállított szabadtéri színpadon a „Debreceni páros” (Kónya Levente öregdiák és felesége) koncertjére került sor.

Egyesületünk képviselői idén február 9-én részt vettek a hagyományos budapesti refis bálon, amelynek bevételéből a szervezők a Kollégium Gimnáziuma egyik cserkész diákjának amerikai útját támogatják.

Egyesületünk az  elmúlt  esztendőben  igyekezett  támogatni  a  Kollégium  mai  diákjait  is. A Baráti Kör korábbi elnöke emlékére az özvegy által 2013-ban alapított Lipták András-díjat 2018-ban Püsök Anna Katalin 10. a osztályos tanuló vehette át a Gimnázium tanévzáró ünnepségén. A Hatvani István professzor születésének 300. évfordulója tiszteletére meghirdetett vers- és novellaíró pályázat nyerteseinek összesen 70.000 forint jutalmat osztottunk ki.

A Baráti Kör Elnöksége 2019. február 15-én tartotta idei első ülését, amelyen felvázoltuk éves terveinket. Idei találkozónkra május 18-án kerül sor. Mivel a Kárpát-medence reformátussága ugyanezen a napon Debrecenben ünnepli a Magyar Református Egység Napját, egyesületünk csak esedékes tisztújító közgyűlését tartja meg, várhatóan már délelőtt 10 óra 30 perckor, s arra buzdítjuk a kollégiumi öregdiákokat, hogy ezt követően kapcsolódjanak be az Egység Nap programjaiba. Hagyományos préceszünket 18 órakor az Oratóriumban természetesen megtartjuk. Kérem az erre a napra érettségi találkozót szervező diáktársakat, hogy tantermi igényüket időben jelezzék a Kollégium Titkárságán (52/518-540). Közgyűlésünk hivatalos meghívóját, napirendjét és a nap végleges programját áprilisi körlevelünk tartalmazza majd. Kérem tagtársainkat, hogy addig is népszerűsítsék rendezvényünket.

A tisztújítással kapcsolatos információkat e levélhez csatolom.

Végül megköszönöm mindazok fáradozását, akik az elmúlt esztendőben tisztségviselőként vagy a Kollégiumi Titkárság munkatársaiként segítették az egyesület munkáját.

A 2019. esztendőben minden kedves diáktársunknak eredményes munkát és jó egészséget  kíván

Testvéri szeretettel:

 Dr. Győri János
a Baráti Kör elnöke
Elnökségi beszámoló a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre 2018. évi tevékenységéről