Go To Top

Debreceni Református Kollégium Baráti Köre

Ajánlatunk

A 2013. évi közhasznúsági jelentés

1. Számviteli beszámoló

Bevételek:

  • tagdíjak 150.000 Ft
  • adomány 204.500 Ft
  • kamatbevétel 649 Ft

Összesen 355.149 Ft.

Kiadások

  • egyéb anyagköltség 163.830 Ft (Hírlevél nyomdaköltség)
  • egyéb igénybevett szolgáltatás 164.750 Ft (honlap készítés, grafikai tervezés, domain regisztráció)
  • pénzügyi  szolgáltatási díjak 66.677 Ft (posta+ bankköltség)
  • saját gk használat 24.165 Ft
  • reprezentációs ktg 364.000 Ft (diáknap étkezése)
  • hallgatói juttatások 75.000 Ft (pályázati díjak)

Összesen 858.422 Ft.

Nyitóegyenleg 2013. január 1-én:           1.332.391 Ft.

Záró egyenleg 2013. december 31-én:      829.118 Ft.

Tárgyévi mérleg eredmény:                     - 503.273 Ft.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

A Baráti Kör költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A pénzkészleten kívül a Baráti Körnek vagyona nincs.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Baráti Kör cél szerinti juttatást nem kapott.

5. Központi költségvetési és helyi önkormányzati támogatások

A Baráti Kör sem költségvetési, sem önkormányzati támogatást nem kapott.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás

A vezetők juttatásban nem részesültek.

7. Rövid tartalmi beszámoló

A Baráti Kör taglétszáma jelenleg 392 fő, az előző évihez képest 11 fővel nőtt a létszám.

A Baráti Kör az alapszabályban meghatározott közhasznú feladatok közül az alábbiakat végezte:

7.1. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

7.2. Sport tevékenység

Debrecen, 2014. február 14.

Dr. Győri János
elnök