Go To Top

Debreceni Református Kollégium Baráti Köre

Ajánlatunk

A 2012. évi közhasznúsági jelentés

1. Számviteli beszámoló

Bevételek:

  • tagdíjak 303.110 Ft
  • adomány 15.818 Ft
  • kamatbevétel 1.192 Ft
  • szja 1 %-ának felajánlásából 49.610 Ft
  • rendkívüli támogatás a Ref. Gimnáziumtól 200.000 Ft

Összesen 569.730 Ft.

Kiadások

  • egyéb anyagköltség 15.400 Ft
  • bankköltség 56.433 Ft

Összesen 71. 833 Ft.

Nyitóegyenleg 2012. január 1-én:          834.494 Ft.

Záró egyenleg 2012. december 31-én: 1.332.391 Ft.

Tárgyévi mérleg eredmény:                + 497.897 Ft.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

A Baráti Kör költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A pénzkészleten kívül a Baráti Körnek vagyona nincs.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Baráti Kör cél szerinti juttatást nem kapott.

5. Központi költségvetési és helyi önkormányzati támogatások

A Baráti Kör sem költségvetési, sem önkormányzati támogatást nem kapott.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás

A vezetők juttatásban nem részesültek.

7. Rövid tartalmi beszámoló

A Baráti Kör taglétszáma jelenleg 381 fő, az előző évihez képest egy fővel nőtt a létszám.

A Baráti Kör az alapszabályban meghatározott közhasznú feladatok közül az alábbiakat végezte:

7.1. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

7.2. Sport tevékenység

Debrecen, 2013. január 18.

Dr. Győri János
elnök