Go To Top

Debreceni Református Kollégium Baráti Köre

Ajánlatunk

475 éves a Debreceni Református Kollégium

A reformáció századában alapított hazai református iskolák közül a debreceni a legnevezetesebb. Története során sokféle jelzővel illette a róla szóló gazdag irodalom az egyetlen megszakítás nélkül működő hazai református kollégiumot: kiterjedt beiskolázása révén így lett az „Ország iskolája", hitvallásos elkötelezettsége miatt „Kősziklán épült vár", tudatosan vállalt tehetséggondozó szándéka okán a „Szegények iskolája", s végül a szocializmus évtizedeiben is őrzött egyházi folyamatossága miatt „Menedék".

Az 1538 óta megszakítás nélkül működő intézmény a magyar szellemi élet számos kiemelkedő képviselőjének volt „alma mater"-e, felnevelő édesanyja.

Jubileumi előkészületek

A Debreceni Kollégiumot fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége már 2011-ben létrehozta azt a jubileumi előkészítő bizottságot, amely azóta a Kollégium intézményvezetőivel és a Kollégium Baráti Körével karöltve folyamatosan dolgozik a jubileumi ünnepségek előkészítésén.
A továbbiakban a tervezett programokról és kiadványokról nyújtunk rövid áttekintést, külön kiemelve a Kollégiumi Baráti Kör rendezvényeit és kiadványát.